خودروهاي آينده خود راپارك مي كنند

خودروي جديد ولوو از حسگرها و دوربين هاي آنبرد براي هدايت خودرو و اطمينان از عدم برخورد آن با افراد و خودرو هاي ديگر برخوردار خواهد بود. شركت خودروسازي ولوو در حال توليد خودرويي است كه مي تواند خود را بدون حضور راننده پارك كند.

به گزارش سرويس فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين خودرو راننده را در محل پياده كرده به سمت پاركينگ حركت كرده پس از شناسايي يك فضاي مناسب خود را پارك مي كند.

راننده ابتدا اين خدمات خودكار را به وسيله يك گوشي هوشمند تعيين خواهد كرد خودروي جديد ولوو از حسگرها و دوربين هاي آنبرد براي هدايت خودرو و اطمينان از عدم برخورد آن با افراد و خودروهاي ديگر برخوردار خواهد بود.

اين خودرو پس از شناسايي يك فضاي خالي خود را پارك كرده و پيامكي براي گوشي هوشمند ارسال خواهد كرد تا راننده بتواند محل خودرو را پيدا كند.

به گفته شركت ولوو اين فناوري كه هنوز به شكل پيش ساخت بوده با پاركينگ هاي كنوني كار كرده اما هنوز به آنچه اين شركت آنرا « زير ساخت خودروي 2 » معرفي كرده و شامل سيستمهاي فرستنده راديويي در پاركينگ ها براي اطلاع رساني به خودرو در مورد فضاهاي خالي است نياز دارد.

لینک مربوط به پارک خودرو از وب سایت شرکت ولوو

https://www.media.volvocars.com/global/enhanced/en-gb/Media/Preview.aspx?mediaid=49635