اخبار

جدای از موضوع اتوبوس های هیبرید  (Gothenburg)، مدیریت حمل و نقل کمپانی سوئدی ولو، خبر آغاز برنامه بسیار گسترده شارژ ناوگان اتوبوس های برقی خود به صورت القایی را داد.


 اتوبوس های هیبریدی، معروف به Hyper Bus، مجهز به سیستمی هستند که تنها ظرف مدت 5 تا 8 دقیقه، در انتهای مسیر به صورت کامل شارژ خواهند شد، اما سیستم جدید باعث می‌شود تا بدون توقف طولانی مدت، اتوبوس ها با شارژ دائم، بیشتر مسیر را با انرژی برق طی کنند. برای تست این سیستم جدید، قرار است یک مسیر 300 تا 500 متری به سیستم شارژ جدید تجهیز شود، تا اتوبوس ها قادر به شارژ شدن در هنگام حرکت باشند.