واحد فروش - Sales Department

سازمان فروش

شکی نیست که فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت کسب و کار است. در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش و بازاریابی پاسخگوی نیاز مشتریان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است . از اين روسازمان فروش شركت رانيران جهت دستيابي به سطح مورد نظر فروش در راستاي اهداف عاليه شركت رانيران اقدام مي نمايد . سياستهاي كلي فروش شركت رانيران از طريق هیات مدیره شركت به سازمان فروش ابلاغ ميگردد. شايان ذكر است فروش اتوبوس در سراسر كشور از كانال سازمان فروش رانيران انجام مي گيرد.
برخی از فعاليتهاي سازمان فروش رانيران عبارتند از :
هدف گذاری سالیانه و دوره ای فروش
مذاکره مستقيم با سازمانها و ارگانها
آنالیز بازارو افزایش سهم بازار
استقرار استراتژی های رشدفروش
مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)
گسترش فروش در بازارهاي منطقه اي و جهانيمدارك جهت فروش به اشخاص حقيقي :

زمان ثبت نام :

1 - پرسشنامه درخواست خريد خودرو
2 - كپي شناسنامه
3 - كپي كارت ملي
4 - كپي كارت نظام وظيفه
5 - ارائه اقرارنامه جهت تعیین تیپ و رنگ خودرو

زمان شماره گذاري :
زمان تحويل اتوبوس :

مدارك جهت فروش به اشخاص حقوقي :

زمان ثبت نام :

1- درخواست کتبی خرید به مدیریت فروش
2- كپي روزنامه رسمي شركت
3- كپي اساسنامه شركت
4- كپي گواهي كد اقتصادي
5- صورتجلسه كميسيون ماده 2 (شركتها و سازمانهاي دولتي)

زمان شماره گذاري :
زمان تحويل اتوبوس :